LOGIN / REGISTER
Line
โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 02-611 3305-7
FAX : 02-611 3308

NET Tennis Trainer V2  

395 views
Category NET, Sports Training
Keywords #Tennistrainer
In Stock 3 Set
สี
Green+2 Balls+1 Bag
ขนาด รายละเอียดขนาด
ราคา 420 บาท
จำนวน  

(0)Items(s) in Cart(0)Items(s) in Cart

รายละเอียดสินค้า

ชุด NET Tennis Trainer V2
ชุดฝึกซ้อมเทนนิส ประกอบด้วย
- ชุดฐานบรรจุน้ำ ขนาดเบา 1 ชุด (มี 2 สี เขียว, ส้ม) เมื่อเติมน้ำจนเต็มจะหนัก 1.13 กก.
- ลูกเทนนิสและเชือกแบบ Extra Rope คละสี (เชือกยาว 4 เมตร ยืดได้ 7-8 เมตร) 1 ชุด
- ลูกเทนนิสและเชือกแบบกลมดำ 1 ชุด (เชือกยาว 3.60 เมตร ยืดได้ 7-8 เมตร) 1 ชุด
- ถุงตาข่ายสีดำ 1 ใบ

*** แรกๆจะตียากบ้าง แต่ปรับจุดการยืนการตี สักพักจะตีได้ครับ
*** เชือกแบบ Extra rope จะมีความทนทาน การดีดกลับจะหน่วงกว่าเล็กน้อย
*** เชือกแบบกลมดำ จะเล็กกว่า การดีดกลับจะเร็วกว่า
*** หมั่นตรวจดูจุดที่ผูกเชือกกับบอลละฐาน เชือกอาจคลายหลุดได้
*** หากเชือกหลุดออกจากบอล หรือฐาน หรือเปลี่ยนเชือกใหม่ สามารถดูวิธีการผูกได้ดังในขั้นตอนรูปครับ

Similar Items

ขนาด :

แสดงความคิดเห็น