LOGIN / REGISTER
Line
โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 02-611 3305-7
FAX : 02-611 3308
คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าหลักเว็บบอร์ด » TOURNA PRODUCTS » หาซื้อ Tourna ได้ที่ไหนบ้าง » สนามเทนนิส ที่มีจำหน่าย Tourna

ผู้ตั้งกระทู้
0 0
29/05/2013 @ 19:05:23
Pete
สนามเทนนิส ป.ธนา

สนามเทนนิสตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ป.ธนานิเวศน์ มีจำนวน 4 คอร์ด
ค่าเช่าคอร์ด 6.00-18.00 น.ราคา ช.ม. ละ 150 บาท 18.00-23.00
ราคา ช.ม.ละ 250 บ. มีครูรับสอนหลายคน และบุพเฟ่ต์
เริ่มหนึ่งทุ่มเก็บท่านล่ะ 200 บาทถ้วน มีบอลใหม่ และผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม
***บุพเฟ่มี วันอังคาร ศุกร์ เสาร์ ***

ติดต่อ

พี่ดำ 02 5792452
ลูกหว้า 083 1622150พี่ดำ


ลูกหว้า

เหตุผลที่แจ้งลบ : 
0 0
29/05/2013 @ 19:14:10
Pete
สนามเทนนิส ลอนสมาคมเทนนิส เมืองทอง

ร้าน FBT ลอนเทนนิส

คุณโอ๋ 081 3519519

ร้าน FBT ลอนเทนนิส

เหตุผลที่แจ้งลบ : 
0 0
24/06/2013 @ 16:01:08
Pete
สนาม Le Smash
499/213, ซอย 64, ถ.พระราม 3, ช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, 10120
เบอร์โทรศัพท์ 02-678-2472
เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

เหตุผลที่แจ้งลบ :