Login / New Member
Line
โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 02-611 3305-7
FAX : 02-611 3308
คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าหลักเว็บบอร์ด » TOURNA PRODUCTS » STRINGS » Quasi Gut vs Quasi Gut Armor

ผู้ตั้งกระทู้
0 0
18/05/2016 @ 16:00:14
ต้น
Quasi Gut vs Quasi Gut Armor
ขอรบกวนสอบถามทางร้านหน่อยว่า เอ็น 2 ตัวนี้
1)แตกต่างกันอย่างไร?
2)ตัวไหน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่า
3)ตัวไหน คงสภาพได้นานกว่า (Playability Duration)
ขอบคุณครับ
เหตุผลที่แจ้งลบ :